6% BTW-regeling

Met ingang van 1 januari 2000 heeft de overheid de BTW op schilder- en stukadoorswerk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen. Tot 15 september 2009 gold voor schilderwerk- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 15 jaar oud het lage btw-tarief van 6%.
Dit verlaagde btw-tarief is met ingang van die datum verder uitgebreid. Het is nu van toepassing op het schilder- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 2 jaar.

Ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar.  Dit moet aangetoond worden met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever.
Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als opleverdatum 1 januari van het bouwjaar waarin de woning volgens de gemeentelijke administratie is opgeleverd. Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest? Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar. Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren.

Hieronder vallen:

– Tijdelijk leegstaande woningen
– Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
– De ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
– Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
– Studentenwoningen
– Kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
– Een tweede woning die permanent bewoond mag worden
– Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken die op hetzelfde perceel als de woning liggen
– Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
– Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere
woning gebruikt wordt.
– Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toegepast worden.